صفحه اصلي > ساير > قديمي > معاونت و ادارات تابعه > نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر > قوانين و مقررات 
صفحه اصلی (Home)تماس با ما نقشه سایت
جمعه ٠٨ خرداد ١٣٩٤
اداره کل دارو
پیوندها

 

 

 
اخبار دارو
مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده - وارد کننده دارو – فوریتی و تک نسخه ای

ارسال آمار و اطلاعات تولید و واردات(بازخوانی خرداد 94)


آخرین وضعیت داروئی شرکت مطابق اطلاعات درخواستی مندرج در فایل پیوست با رعایت کلیه نکات دستورالعمل مربوطه (مطابق آموزش های داده شده به مســـئولین برنامه ریزی شرکتها( بطور دقیق وکامل تکمیـــل و مراتب پس از تایید نهایی به صورت لوح فشرده (CD) تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 6/3/94 به دبیرخانه ســـــازمان ارائه گردد.

 15:50 - چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394متن کامل >>
ارسال اطلاعات جهت بازنگری تعداد شرکتهای فعال پخش سراسری دارو
فراخوان واردات موازی دارو
مسئولین فنی محترم شرکت های وارد کننده و تولید کننده دارو، مکمل ها ،غذا ،آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی
مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده - وارد کننده دارو، مدیر عامل محترم کلیه شرکت های فوریتی _ تک نسخه ای
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های پخش سراسری دارو
ارائه روش آنالیز فرآورده در کنار ارسال مدارک
بسته حمایتی
مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای داروسازی، مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه دارویی، مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای بازرگانی صادراتی
مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده - وارد کننده دارو
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های پخش سراسری دارو
لیست کلی اخبار