صفحه اصلي 

آخرین اطلاعیه ها
 ١٢:٤١ - چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه مدیرعامل محترم کلیه شرکتهای تولید کننده - وارد کننده دارو
در خصوص پروفرماهای سال 91 و 92
.
 ١٢:٣٩ - چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
قیمت سه گانه داروهای طبیعی تحت پوشش بیمه
فهرست قیمت های سه گانه داروهای طبیعی تحت پوشش بیمه که به تصویب کمیسیون قانونی قیمت گذاری مورخ 24/06/93 این سازمان رسیده است
 ١٢:٣١ - چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه مدیر عامل محترم کلیه شرکت های فوریتی _ تک نسخه ای
جلسه اعلام داروهای مورد نیاز فوریتی
.
 ١٢:١٨ - چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٤٤ - چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>